La carità è coraggiosa sino all’audacia, ma delicatissima, è onnipossente e trionfatrice di tutte le cose.
Mercoledì, 19 Giugno 2019
9 Dicembre 2007
Giornata Missionaria Orionina 2008 (PL)

Rzym, 9 grudnia 2007 roku

II Niedziela Adwentu

Drodzy Dyrektorzy Prowincjalni
i Siostry Przełożone Prowincjalne

Radcy i Radne odpowiedzialni za Misje

Bracia i Siostry Rodziny Oriońskiej

…Blask i miłość Boża nie spala mnie, ale hartuje mnie, oczyszcza i uszlachetnia oraz otwiera mi serce tak, że chciałbym objąć moimi małymi ludzkimi ramionami wszystkie stworzenia, aby je zaprowadzić do Boga”. (św. Alojzy Orione, 31.08. 1931r.)

Słowa Księdza Orione dobrze wprowadzają nas w czas przygotowania
do Oriońskiego Dnia Misyjnego. Dzień ten, będący wynikiem pragnienia całej Rodziny Oriońskiej ( FDP, MSMM, OIS i ORS) i świętowany po raz kolejny w marcu 2006 roku, ma trojaki cel:

- przypomnieć, że wszyscy ochrzczeni są powołani aby być misjonarzami,

-szerzyć znajomość misji oriońskich i projektów ich rozwoju,

- wspierać modlitwą i konkretnymi gestami solidarności naszą działalność misyjną.

1) W 2008 roku ODM (GMO) - Orioński Dzień Misyjny – został wyznaczony na dzień 9 marca ( najbliższa niedzie la dnia 12 marca). Jest to V niedziela Wielkiego Postu , okresu liturgicznego, który sprzyja pokucie, modlitwie w intencji misji
i powołań misyjnych oraz zbiórkom środków niezbędnych do realizacji projektów misyjnych.

Chociaż ODM odnosi się tylko do tej jednej niedzieli, byłoby dobrze, jeżeli uzna się to za stosowne, wykorzystać cały miesiąc marzec dla promocji tematu misji oriońskich.

2) Nawiązując do tematu z poprzedniego roku: „Kochać zawsze i dawać życie wyśpiewując miłość” oraz w łączności z Kościołem i Światowym Dniem Misyjnym
z 2007 roku: “Wszystkie Kościoły dla całego świata”, jako temat wybraliśmy hasło: „Serca bez granic”.

3) Dla ożywienia Dnia Misyjnego, Sekretariat Generalny we współpracy z włoskimi sekretariatami prowincjalnymi, przygotowuje materiał, który zostanie rozesłany do wszystkich Prowincji do 15 stycznia 2008 roku (plakat, czuwanie modlitewne, folder i prezentacja powerpoint). Wewnątrz folderu, będą dwie wolne strony, aby każda Prowincja mogła umieścić swoje dane. Zdajemy sobie sprawę, że ten materiał, aby osiągnął swój cel, musi być dostosowany do różnych kultur i rzeczywistości.

4) Jest stosownym, aby każdy przełożony/a prowincjalny/a napisał/a list okólny
w celu promocji Oriońskiego Dnia Misyjnego i własnych inicjatyw w każdej Prowincji.

5 ) I chociaż ten dzień zachowa swój wymiar jako ORIOŃSKI ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY, tegoroczne ofiary zostaną przeznaczone na cele wskazane przez poszczególne Prowincje.

Odnośnie do ofiar zebranych w zeszłym roku, które były wyjątkowo przeznaczone na je den cel , chcemy podziękować wszystkim Prowincjom, Wspólnotom i grupom oraz wszystkim tym, którzy poprzez swoją pomoc dali wkład w budowę Wyższego Seminarium Duchownego Wiceprowincji Notre Dame
w Afryce. Kamień węgielny został pobłogosławiony przez Księdza Flavio Peloso
26 maja 2007 roku i rozpoczęto budowę.

Dziękujemy, z serca, za wasze modlitwy, za zainteresowanie Projektem Misyjnym i w sposób szczególny za współpracę w animacji misyjnej.

Prośmy Pana, aby ta piękna inicjatywa mogła się rozwijać, aby móc wzmacniać coraz bardziej naszą obecność we wspólnotach misyjnych założonych i otaczanych opieką przez zakonników, siostry zakonne i orionistów świeckich.

Korzystamy z okazji, aby złożyć Wam oraz wszystkim Współbraciom, Współsiostrom i Świeckim z waszych Prowincji, braterskie życzenia dobrego
i świętego Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku pełnego wielu pięknych zrealizowanych inicjatyw.

S. Maria Priscila Oliveira, radna generalna

Ks . Enemésio Lazzaris, wikariusz generalny

15 Gennaio 2018
Giornata Missionaria Orionina 2018
CONVEGNO MISSIONARIO ORIONINO, 4 Luglio 2017
“Tutti siamo discepoli missionari” (EG 119). La conversione missionaria dell’Orionino.
3 Febbraio 2017
Giornata Missionaria Orionina 2017
MENU RAPIDO
Help & Feedback
Help
Frequently Asked Questions
Invia una richiesta
Informativa Privacy
Cookies
Altre lingue
Contenuti più visitati
Contattaci
Link della Congregazione
Figli della Divina Provvidenza
Don Orione oggi
Don Flavio Peloso
VATICANO: In visita alla Casa di Santa Marta, sede
Il nome della famiglia religiosa
Siti amici
Piccole Suore Missionarie
Istituto Secolare Orionino
Movimento Laicale Orionino
Servizio Esperti Volontari
ENDO-FAP
Il Papa e la Santa Sede
Contatti
Come contattare la Piccola Opera nel mondo
© 2011-2016 Piccola Opera della Divina Provvidenza - Diritti Riservati Termini di utilizzo Privacy Policy In collaborazione con PRiNKO.it